Tag: logitech rally bar mini và meetup

Logitech Meetup với Logitech Rally Bar Mini
Tin tức

Logitech Meetup với Rally Bar Mini: Cái nào tốt hơn?

Là một trong những công ty dẫn đầu thị trường về công nghệ AV. Logitech cung cấp nhiều sản phẩm để phục vụ cho công nghệ hội nghị truyền hình. Trong đó tiêu biểu 2 sản phẩm đang được sử dụng phổ biến hiện nay là Logitech Meetup với Rally Bar

Đọc tiếp »