Tag: logitech rally

camera phòng họp: hướng dẫn chi tiết
Tin tức

Camera phòng họp: Hướng dẫn chi tiết 2024

Khi ai đó không thể có mặt trực tiếp trong phòng họp, họ vẫn có thể tham gia từ xa. Để làm điều đó, camera hội nghị phòng họp được sử dụng để bao quát tất cả các thành viên, giúp người tham gia từ xa có thể nhìn và nghe rõ.

Đọc tiếp »