Tag: lỗi quên mật khẩu tài khoản zoom

Khắc phục lỗi quên mật khẩu tài khoản zoom

Nếu bạn quên mật khẩu, bạn có thể dễ dàng đặt lại mật khẩu. Nếu bạn biết mật khẩu zoom của mình. Điều kiện đầu tiên: Zoom: tài khoản với email và mật khẩu đăng nhập Hướng dẫn 1. Tới Zoom.us/forgot_password 2. Nhập địa chỉ Email của bạn. 3. Nhấp

Đọc tiếp »