Tag: lỗi vọng tiếng trong zoom meetings

Nguyên nhân xảy ra tiếng vọng trong cuộc họp

Nếu bạn cảm thấy tiếng vang hoặc phản hồi âm thanh trong cuộc họp, có 3 nguyên nhân có thể xảy ra: Trường hợp 1: Một người tham gia có cả âm thanh máy tính và điện thoại hoạt động Nếu bạn tham gia từ máy tính và gọi từ điện thoại,

Đọc tiếp »