Tag: mua tài khoản zoom 300 người

Mua Zoom 300 người
Tin tức

Cách mua tài khoản Zoom 300 người

Phần mềm Zoom là một giải pháp tốt nhất hiện nay phục vụ cho việc giảng dạy, hội họp online, họp đội nhóm. Việc sử dụng Zoom miễn phí chỉ giới hạn cuộc họp trong 40 phút làm cho cuộc họp bị gián đoạn và thiếu chuyên nghiệp. Nếu bạn

Đọc tiếp »