Tag: Nguyên nhân xảy ra tiếng vọng trong cuộc họp

Nguyên nhân xảy ra tiếng vọng trong cuộc họp

Nếu bạn cảm thấy tiếng vang hoặc phản hồi âm thanh trong cuộc họp, có 3 nguyên nhân có thể xảy ra: Trường hợp 1: Một người tham gia có cả âm thanh máy tính và điện thoại hoạt động Nếu bạn tham gia từ máy tính và gọi từ điện thoại,

Đọc tiếp »