Tag Archives: Quản lý người tham gia cuộc họp

Quản lý người tham gia cuộc họp

Là chủ nhà trong một cuộc họp, bạn có thể quản lý những người tham gia. Theo mặc định, bất kỳ người tham gia cuộc họp nào cũng có thể chia sẻ video, màn hình và âm thanh của họ. Nếu bạn muốn giới hạn người có thể chia sẻ màn hình, video và âm thanh của […]