Tag Archives: tính năng zoom meeting

Cung cấp tài khoản Zoom Meeting chính hãng tại Hồ Chí Minh

Cung cấp tài khoản Zoom Meeting chính hãng tại Hồ Chí Minh

Một hệ thống kết nối được nhiều điểm sẽ tốn thêm rất nhiều chi phí. Do cần phải có thiết bị MCU điều khiển đa điểm. Zoom Cloud Meeting ra đời để giải quyết tất cả các bài toán ở trên. Giúp doanh nghiệp có thể họp video conference chuyên nghiệp. Với chi phí được […]

Zoom Web Client

Tổng quan Ứng dụng web Zoom cho phép tham gia cuộc họp Zoom hoặc hội thảo trên web. Mà không cần tải xuống bất kỳ plugin hoặc phần mềm nào. Tuy nhiên, ứng dụng web có các tính năng và chức năng hạn chế tốt nhất trên Google Chrome. Thông qua cài đặt của bạn, bạn […]