Tag: Video hoặc micrô tắt bởi người tham dự

Video hoặc micrô tắt bởi người tham dự

Người tham dự cuộc họp có thể chọn bật hoặc tắt video hoặc micrô của họ khi tham gia cuộc họp. Điều này có thể được thực hiện bằng cách cập nhật các cài đặt trên ứng dụng zoom. Điều kiện Người dùng phải có tài khoản zoom để cập nhật

Đọc tiếp »