Tag Archives: zoom cloud meeting là gì

Cung cấp tài khoản Zoom Meeting chính hãng tại Hồ Chí Minh

Cung cấp tài khoản Zoom Meeting chính hãng tại Hồ Chí Minh

Một hệ thống kết nối được nhiều điểm sẽ tốn thêm rất nhiều chi phí. Do cần phải có thiết bị MCU điều khiển đa điểm. Zoom Cloud Meeting ra đời để giải quyết tất cả các bài toán ở trên. Giúp doanh nghiệp có thể họp video conference chuyên nghiệp. Với chi phí được […]

Hướng dẫn bắt đầu và tham gia cuộc họp bằng cách sử dụng Zoom Rooms for Touch

Màn hình chính của Zoom Rooms for Touch bao gồm danh sách mọi cuộc họp được lên lịch cho phòng. Nếu danh sách cuộc họp bao gồm Zoom meetings các cuộc họp đó được liên kết với nút START. Nơi bạn có thể bắt đầu một cuộc họp theo lịch trình. Bạn cũng có thể bắt đầu […]