Tag: zoom events

Cách chỉ định giấy phép Zoom Events
Hỗ trợ

Cách chỉ định giấy phép Zoom Events

Sau khi mua giấy phép Zoom Events, bạn cần chỉ định giấy phép cho người dùng trong tài khoản của mình. Khi bạn đã chỉ định giấy phép Zoom Events cho người dùng, họ sẽ có thể thiết lập Trung tâm để đăng sự kiện. Điều kiện cài đặt để

Đọc tiếp »