Cách hủy liên kết tài khoản thành viên và chuyển đổi thành tài khoản cá nhân

Là thành viên trong gói Đối tác Pro, Business, Giáo dục, Doanh nghiệp hoặc API trả phí. Bạn phải có tùy chọn xóa tài khoản người dùng hiện tại. Và chuyển đổi sang gói Cơ bản (Miễn phí) riêng lẻ với tùy chọn mua giấy phép của riêng bạn.

Điều kiện:

Thành viên trên tài khoản zoom đối tác chuyên nghiệp, doanh nghiệp, giáo dục, doanh nghiệp hoặc API.

Hướng dẫn:

1. Đăng nhập vào cổng thông tin web Zoom.

2. Nhấp vào Account Management > Account Profile

3. Nhấp vào Unassociate and create your own account.

unassociate 0 Cách hủy liên kết tài khoản thành viên và chuyển đổi thành tài khoản cá nhân

4. Nhấp vào Yes để xác nhận rằng bạn muốn hủy liên kết và tạo tài khoản của riêng bạn.

confirm unassociate 0 Cách hủy liên kết tài khoản thành viên và chuyển đổi thành tài khoản cá nhân

5. Bạn sẽ được chuyển hướng trở lại Hồ sơ tài khoản của bạn và hiển thị ngắn gọn một thông báo rằng bạn đã hủy liên kết thành công tài khoản của mình.

unassociate success 9 Cách hủy liên kết tài khoản thành viên và chuyển đổi thành tài khoản cá nhân

6. Trang Hồ sơ tài khoản của bạn bây giờ sẽ hiển thị bạn là Chủ sở hữu trên tài khoản miễn phí. Bây giờ bạn có thể  đăng ký một gói trả phí.

free account profile 1 Cách hủy liên kết tài khoản thành viên và chuyển đổi thành tài khoản cá nhân
Đánh giá

Có thể bạn quan tâm...