(Áp dụng từ ngày 01/07/2023)

Công ty TNHH Cung Ứng Ngọc Thiên (“Ngọc Thiên” hay “Ngoc Thien Supply”) luôn xem trọng việc bảo vệ dữ liệu khi thu thập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân. Chính Sách Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân (“Chính Sách”) sau đây nhằm mục đích thông báo về quyền đối với Quý Khách Hàng (“Khách Hàng”), cách thức Ngọc Thiên xử lý Dữ Liệu Cá Nhân và lý do cần thu thập Dữ Liệu Cá Nhân để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của Ngoc Thien Supply hoặc tuân thủ theo các yêu cầu luật định hoặc quy định trong hợp đồng. Ngọc Thiên có thể thay đổi Chính sách này theo thời gian và phiên bản Chính sách được hiển thị trên Website sẽ là phiên bản được cập nhật gần đây nhất. (Dựa theo nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2023))

*Ngọc Thiên xây dựng và thông báo Chính Sách này tới tất cả Quý Khách Hàng, người mà:

(1) Truy cập, liên hệ thông qua các website, ứng dụng (Website/Ứng dụng) hoặc các kênh liên hệ/thông tin chính thức khác của Ngoc Thien Supply;

(2) Tham gia vào các chương trình khuyến mại, quảng cáo, Marketing và các hình thức xúc tiến thương mại khác của Ngoc Thien Supply;

(3) Mua hàng hóa thông qua trang Website/Ứng dụng hoặc các kênh bán hàng chính thức khác của Ngoc Thien Supply;

(4) Cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho Ngọc Thiên thông qua các hình thức khác.

Chủ thể dữ liệu cần đọc kỹ Chính Sách này trước khi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho Ngọc Thiên. Việc Khách Hàng thực hiện 4 hoạt động như trên chính là sự xác nhận việc đã đọc, hiểu, biết rõ đầy đủ nội dung của Chính Sách này và tự nguyện, đồng ý cho phép Ngọc Thiên được Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân theo toàn bộ nội dung Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách được cập nhật và công bố trên Website/Ứng dụng, các kênh liên hệ/thông tin/bán hàng và các nền tảng lưu trữ khác tại từng thời điểm của Ngọc Thiên và theo quy định của pháp luật liên quan. Nếu Chủ Thể Dữ Liệu không đồng ý với bất kỳ phần nào của Chính Sách này, vui lòng không truy cập, tham gia hoặc cung cấp/gửi Dữ Liệu Cá Nhân cho Ngoc Thien Supply.

1. Các loại Dữ Liệu Cá Nhân được xử lý

1.1 Để đặt hàng tại Ngọc Thiên (tạo đơn hàng, để lại bình luận đánh giá, liên hệ với Ngọc Thiên…), Quý Khách Hàng có thể sẽ được yêu cầu để lại thông tin, bao gồm: Email, Họ tên, Số điện thoại, địa chỉ, ngày tháng năm sinh và Dữ Liệu Cá Nhân khác cần thiết tại từng thời điểm. Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp, Ngọc Thiên không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin Khách Hàng cung cấp là không chính xác.

1.2 Ngọc Thiên cũng có thể thu thập thông tin về số lần ghé thăm, bao gồm số trang Quý Khách Hàng xem, số links (liên kết) mà Khách Hàng click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến Website Ngọc Thiên (thietbihop.com). Ngọc Thiên cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) mà Khách Hàng sử dụng mỗi khi truy cập vào, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

2. Mục đích sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân

Các Dữ Liệu Cá Nhân mà Ngọc Thiên thu thập của Quý Khách Hàng sẽ được sử dụng trong trong phạm vi sau:

*Ngọc Thiên cam kết không bán Dữ Liệu Cá Nhân dưới mọi hình thức, trừ trường hợp luật có quy định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu, hướng dẫn khác.

3. Thời gian bắt đầu và kết thúc xử lý dữ liệu

Ngọc Thiên sẽ bắt đầu việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân ngay khi nhận được cho đến khi Dữ Liệu được xóa từ Khách Hàng, trừ trường hợp pháp luật không cho phép xóa. Còn lại trong mọi trường hợp Dữ Liệu Cá Nhân từ Khách Hàng sẽ được bảo mật, lưu trữ trên máy chủ của Ngọc Thiên.

4. Các bên có thể tiếp cận Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng

Thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng được Ngọc Thiên cam kết bảo mật tuyệt đối theo Chính Sách này và chỉ được chia sẻ cho các Bên dưới đây nhằm phục vụ các mục đích đã được nêu tại mục (2):

5. Cách thức xử lý Dữ Liệu Cá Nhân

Tùy từng thời điểm và tùy theo từng mục đích kể trên, Ngọc Thiên sẽ thực hiện một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ Liệu Cá Nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ Liệu Cá Nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Các hoạt động xử lý Dữ Liệu Cá Nhân có thể được Ngọc Thiên thực hiện theo cách thức tự động hoặc không tự động, bằng các phương tiện điện tử hoặc các cách thức thủ công hoặc bất kỳ cách thức nào khác mà Ngọc Thiên cho là phù hợp.

Ngọc Thiên áp dụng triệt để các biện pháp bảo vệ, bảo mật trong quá trình xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm cả việc bảo vệ trước các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và phòng, chống sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do sự cố, sử dụng các biện pháp kỹ thuật. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, Ngọc Thiên không thể loại bỏ hoàn toàn các rủi ro bảo mật liên quan đến việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân.

6. Quyền và nghĩa vụ của Quý Khách Hàng

6.1. Quyền của Quý Khách Hàng

6.2. Nghĩa vụ của Quý Khách hàng

7. Các quy định khác

Ngọc Thiên, tại từng thời điểm, có quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung của Chính Sách này và các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được đăng tải trên Website/Ứng dụng hoặc các kênh liên hệ/thông tin chính thức khác của Ngọc Thiên. Nếu Quý Khách Hàng không đồng ý với bất kỳ phần nào của các nội dung được sửa đổi đó, vui lòng chấm dứt việc truy cập, tham gia, gửi Dữ Liệu Cá Nhân cho Ngọc Thiên và/hoặc thực hiện các quyền của Khách Hàng theo quy định tại Chính Sách này và theo quy định của pháp luật liên quan.5/5 - (1 bình chọn)