Zoom One – Một nền tảng để đổi mối, kết nối và sáng tạo

Mua Zoom bản quyền với các gói phù hợp

zoom one

Tập hợp các nhóm lại với nhau, làm mới không gian làm việc, thu hút nhiều người nghe mới và làm hài lòng khách hàng của bạn — tất cả đều có trên nền tảng Zoom mà bạn biết và yêu thích.

Kết nối và cộng tác an toàn để bạn có thể làm việc cùng nhau tốt hơn. Dễ dàng quản lý và thú vị khi sử dụng, Zoom hỗ trợ lực lượng lao động hiện đại.

zoom one

Dưới đây là bảng giá Zoom Meeting và đặc điểm của từng gói dịch vụ. Tham khảo và lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bạn:

Basic

Miễn phí

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Cuộc họp tối đa 40 phút mỗi cuộc họp

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 100 người dự thính mỗi cuộc họp

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Bảng trắng cơ bản

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Trò chuyện nhóm

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Thư và lịch
Máy khách

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 MỚI Clips Basic

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 MỚI Notes

Pro

$149.90/năm
/người dùng

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Cuộc họp tối đa 30 tiếng mỗi cuộc họp

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 100 người dự thính mỗi cuộc họp

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Bảng trắng cơ bản

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Trò chuyện nhóm

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Thư và lịch
Máy khách và dịch vụ

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 MỚI Clips Plus

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 MỚI Notes

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 MỚI AI Companion tai xuong 2 2 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Lưu trữ đám mây 5 GB

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Ứng dụng thiết yếu
Ứng dụng cao cấp miễn phí trong 1 năm (có áp dụng điều khoản)

Business

$219.90/năm
/người dùng

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Cuộc họp tối đa 30 tiếng mỗi cuộc họp

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 300 người dự thính mỗi cuộc họp

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Bảng trắng

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Trò chuyện nhóm

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Thư và lịch
Máy khách và dịch vụ

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 MỚI Clips Plus

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 MỚI Notes

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 MỚI AI Companion tai xuong 2 2 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Lưu trữ đám mây 5 GB

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Ứng dụng thiết yếu
Ứng dụng cao cấp miễn phí trong 1 năm (có áp dụng điều khoản)

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Dịch vụ bổ sung Đăng nhập một lần, tên miền được quản lý, v.v.

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 MỚI Trình đặt lịch

Business Plus

$269,90/năm
/người dùng

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Cuộc họp tối đa 30 tiếng mỗi cuộc họp

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 300 người dự thính mỗi cuộc họp

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Bảng trắng

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Trò chuyện nhóm

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Thư và lịch
Máy khách và dịch vụ

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 MỚI Clips Plus

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 MỚI Notes

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 MỚI AI Companion tai xuong 2 2 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Lưu trữ đám mây 10 GB

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Ứng dụng thiết yếu
Ứng dụng cao cấp miễn phí trong 1 năm (có áp dụng điều khoản)

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Dịch vụ bổ sung Đăng nhập một lần, tên miền được quản lý, v.v.

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Trình đặt lịch

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Điện thoại Không giới hạn cho gọi trong khu vực

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Phụ đề đã dịch

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Đặt trước không gian làm việc

Enterprise

Liên hệ

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Cuộc họp tối đa 30 tiếng mỗi cuộc họp

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 1000 người dự thính mỗi cuộc họp

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Bảng trắng

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Trò chuyện nhóm

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Thư và lịch
Máy khách và dịch vụ

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 MỚI Clips Plus

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 MỚI Notes

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 MỚI AI Companion tai xuong 2 2 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Trình đặt lịch*

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Lưu trữ đám mây Không giới hạn

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Dịch vụ bổ sung Đăng nhập một lần, tên miền được quản lý, v.v.

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Điện thoại Tổng đài điện thoại nội bộ đầy đủ tính năng

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Phụ đề đã dịch*

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Phòng và Hội thảo trực tuyến

tai xuong 4 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 Đặt trước không gian làm việc*

So sánh tất cả các tính năng

  Basic Pro Business Business Plus Enterprise
Core Features
Số lượng giấy phép 1 1-9 10-99 10-99 > 250
Zoom Meetings image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024
Thời lượng cuộc họp 40 phút 30 giờ 30 giờ 30 giờ 30 giờ
Sức chứa người tham gia 100 100 300 300 500
*1.000 dành cho Enterprise Plus
Trò chuyện nhóm image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024
Bảng trắng Zoom 3 3 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Ứng dụng thiết yếu _ _ Ứng dụng cao cấp miễn phí trong 1 năm (có áp dụng điều khoản) Ứng dụng cao cấp miễn phí trong 1 năm (có áp dụng điều khoản) Ứng dụng cao cấp miễn phí trong 1 năm (có áp dụng điều khoản)
Thư image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024
Miền thư tùy chỉnh _ _ image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024
Máy khách lịch image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024
AI Companion MỚI _ image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024
Clips MỚI 5 Included Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Notes MỚI image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024
Zoom Phone _ _ _ image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 _
Automated Meetings Captions image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024
Phụ đề đã dịch _ _ _ image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024
Đặt trước không gian làm việc _ _ _ image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 _
Zoom Scheduler _ _ image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 *Included in Enterprise Plus
Truy cập trên mọi thiết bị image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024 image 18 1 Bảng giá Zoom Meeting năm 2024

Những câu hỏi thường gặp

Đây là những câu hỏi mà người dùng rất hay thắc mắc đối với Zoom.

zoom faqs Bảng giá Zoom Meeting năm 2024

Người dùng được cấp phép có giấy phép cuộc họp miễn phí hoặc trả phí và có thể lên lịch các cuộc họp với người tham gia dựa trên sức chứa mà gói dịch vụ của họ cho phép.

Người tham gia là người được mời trong một cuộc họp được lên lịch bởi một người có giấy phép cuộc họp. Người tham gia không cần tài khoản Zoom cũng như giấy phép để tham gia cuộc họp và có thể tham gia miễn phí. Người tham gia có thể tham gia một cuộc họp từ các thiết bị điện thoại, máy tính để bàn, thiết bị di động và máy tính bảng của họ.

Tất cả các gói cho phép tối đa 100 người tham gia theo mặc định trong mỗi cuộc họp (tối đa 500 người với gói tiện ích bổ sung Cuộc họp quy mô lớn).

Một người dùng có giấy phép có thể tổ chức không giới hạn số cuộc họp. Tuy nhiên nếu nhiều người dùng cần lên lịch những cuộc họp riêng biệt, bạn sẽ cần thêm giấy phép tổ chức họp cho mỗi người dùng.

Với Gói Cơ bản, bạn có thể sử dụng nhiều sản phẩm Zoom miễn phí và giữ kết nối trong tối đa 40 phút mỗi cuộc họp. Với gói Chuyên nghiệp, bạn sẽ có quyền sử dụng Ứng dụng thiết yếu cao cấp miễn phí trong 1 năm (có áp dụng điều khoản) và các tính năng nâng cao hơn trong mức 30 giờ cho mỗi cuộc họp. Xem phần so sánh đầy đủ các gói trước khi quyết định gói phù hợp với mình.

Zoom Phone là một giải pháp điện thoại đám mây cung cấp các tính năng tổng hợp của PBX. Gói dịch vụ âm thanh Cuộc họp Zoom chỉ cho phép truy cập và/ra Mạng điện thoại chuyển tiếp công cộng (PSTN) vào các cuộc họp.

Đảm bảo các cuộc họp Zoom của bạn có thể bắt đầu trước khi sự kiện bắt đầu, với một loạt các tính năng chuẩn bị trước cuộc họp, bao gồm Phòng chờ, Tham gia theo miền và Mật mã. Zoom cũng trang bị sẵn các chức năng điều khiển để đảm bảo các cuộc họp của bạn được bảo mật và không bị gián đoạn. Zoom chú trọng vào việc đảm bảo dữ liệu của bạn được bảo mật.

mua zoom tự động đã có mặt tại ngọc Thiên

Trang id.vnsup.com là trang hỗ trợ chính thống của Ngoc Thien Supply Co., Ltd (Ngọc Thiên) để mang đến trải nghiệm mua hàng tự động và dịch vụ bảo hành tốt nhất khi bạn trở thành khách hàng của chúng tôi.

mua zoom tự động trên id.vnsup.com