Hiển thị 1–20 của 253 kết quả

Thiết bị trình chiếu Barco

Barco ClickShare CS-100

Thiết bị trình chiếu Barco

Barco ClickShare CS-100

Thiết bị trình chiếu Barco

Barco ClickShare CSE-200

Thiết bị trình chiếu Barco

Barco wePresent EssentialCare

Thiết bị trình chiếu Barco

Barco wePresent WiCS-2100

Thiết bị trình chiếu Barco

Barco wePresent WiPG-1000

Phòng họp lớn (>16 người )

Bộ chuyển đổi USB Plantronics MDA220

Phòng họp lớn (>16 người )

Bộ điều khiển Logitech Tap

Phòng họp vừa ( 8-15 người )

Bộ Logitech Rally

Phòng họp lớn (>16 người )

Bộ Logitech Rally Plus

Thiết bị trình chiếu Barco

Button and Tray package

Phòng họp vừa (8-15 người)

Camera hội nghị Yealink UVC50

Phòng họp vừa (8-15 người)

Camera hội nghị Yealink UVC80