Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Thiết bị hội nghị MaxHub

Camera hội nghị Maxhub UC M31

Thiết bị hội nghị MaxHub

Maxhub UC M40 Camera hội nghị All-in-one 360°

Thiết bị hội nghị Logitech

Bảng điều khiển Logitech Tap Scheduler

Phòng họp lớn (>16 người )

Combo Yealink UVC84 v2

Phòng họp vừa (8-15 người )

Loa hội nghị Poly Sync 10, USB-A/C

Phòng họp vừa (8-15 người )

Loa hội nghị Poly Sync 10, USB-A/C, Microsoft

Thiết bị hội nghị Sennheiser

Micro mở rộng EPOS EXPAND 80

Thiết bị hội nghị Yealink

Bộ thiết bị hội nghị Yealink MVC860

Phòng họp vừa (8-15 người)

Bộ hội nghị truyền hình Yealink MVC660

Thiết bị hội nghị Yealink

Điện thoại hội nghị Yealink CP925

Thiết bị hội nghị Yealink

Điện thoại hội nghị Yealink CP935W-Base

Thiết bị hội nghị Yealink

Điện thoại hội nghị Yealink CP935W

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Thiết bị hội nghị Poly Studio USB

Phòng họp vừa (8-15 người)

Camera hội nghị Yealink UVC86