Hội nghị truyền hình là gì?

Hội nghị truyền hình là gì?

Hội nghị truyền hình (Video conferencing) là hệ thống thiết bị (bao gồm cả phần cứng và phần mềm) hỗ trợ truyền tải hình ảnh và âm thanh hai chiều giữa hai hoặc nhiều địa điểm từ xa bằng cách kết nối qua đường truyền mạng Internet, WAN hay LAN để đưa tín hiệu của các phòng họp đến với nhau như đang ngồi họp trong cùng một phòng.

Thiết bị hội nghị truyền hình gồm những gì?