Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa hội nghị Jabra Speak 510 MS Plus

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Jabra Speak 510 Plus UC

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa hội nghị trực tuyến Jabra Speak 510 MS