Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp lớn (>16 người )

Bộ chuyển đổi USB Plantronics MDA220