Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom RealPresence Group 310 1080P-4X