Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa họp trực tuyến Jabra Speak 410 for PC

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa họp trực tuyến Jabra Speak 410 MS