Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Jabra Speak 710 MS