Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa Jabra Speak2 40 MS