Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa phòng họp Poly Sync 40 Microsoft Teams

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa phòng họp nhỏ Poly Sync 40 Standard