micro họp YVC-1000

Micro đa hướng Yamaha YVC-1000Micro đa hướng Yamaha YVC-1000

Micro đa hướng Yamaha YVC-1000

Yamaha YVC-1000 là một thiết bị loa/micro hội nghị USB chất lượng cao, triệt tiếng vọng (echo) tốt. Đáp ứng…

Hiển thị kết quả duy nhất