Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Speakerphone Yealink CP700 with BT50