Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp vừa (8-15 người)

Bộ thiết bị họp trực tuyến Yealink MVC800