Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Yealink UVC30 Content Camera Kit

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Yealink CP960-UVC30 Zoom Rooms Kit

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Webcam hội nghị Yealink UVC30-Desktop