Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp lớn (>16 người )

Combo Yealink UVC84 v2

Phòng họp lớn (>16 người )

Webcam hội nghị Yealink UVC84 USB PTZ

Phòng họp lớn (>16 người )

Combo Yealink UVC84