Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp lớn (>16 người )

Thiết bị hội nghị Yealink VC800-VCM-CTP