Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp lớn (>16 người )

Thiết bị trình chiếu không dây Yealink WPP20