Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Yealink ZVC400 Zoom Rooms KIT

Thiết bị trình chiếu Barco

Hội nghị không dây Barco ClickShare CX-30