Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp lớn (>16 người)

Cáp Micro Group Microphone cable- 25ft