Quy mô phòng họp
Phòng họp vừa
Loại sản phẩm
Loa hội nghị

Phòng họp vừa (8-15 người)