Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa họp trực tuyến Jabra Speak 810 MS