Quy mô phòng họp
Phòng họp nhỏ
Loại sản phẩm
Bộ thiết bị hội nghị
Camera hội nghị
Loa hội nghị
Phụ kiện thiết bị hội nghị

Phòng họp nhỏ (<7 người )