Micro đa hướng Yamaha PJP-20UR

Micro đa hướng Yamaha PJP-20URMicro đa hướng Yamaha PJP-20UR

Micro đa hướng Yamaha PJP-20UR

Yamaha PJP-20UR là một thiết bị loa/micro hội nghị USB chất lượng cao, triệt tiếng vọng (echo) tốt. Tích hợp…

Hiển thị kết quả duy nhất