Danh mục

Thiết bị hội nghị Yamaha

Micro đa hướng Yamaha PJP-20URMicro đa hướng Yamaha PJP-20UR

Micro đa hướng Yamaha PJP-20UR

Yamaha PJP-20UR là một thiết bị loa/micro hội nghị USB chất lượng cao, triệt tiếng vọng (echo) tốt. Tích hợp…
Micro đa hướng Yamaha YVC-1000Micro đa hướng Yamaha YVC-1000

Micro đa hướng Yamaha YVC-1000

Yamaha YVC-1000 là một thiết bị loa/micro hội nghị USB chất lượng cao, triệt tiếng vọng (echo) tốt. Đáp ứng…

Hiển thị tất cả 9 kết quả