Jabra Link 360 Adapter

Jabra Link 360 là một bộ chuyển đổi Bluetooth mini cắm và chạy kín đáo, kết nối thiết bị âm thanh Bluetooth Jabra của bạn với PC và điện thoại mềm