Danh mục

Phòng họp lớn (>16 người )

Jabra Link 360 Adapter

Jabra Link 360 Adapter

Bộ điều hợp Bluetooth để sử dụng với PC. Được tối ưu hóa để sử dụng với Microsoft Lync. Tai…
Jabra Link 370 USB Adapter

Jabra Link 370 USB Adapter

Jabra Link 370 là bộ chuyển đổi USB để tăng cường kết nối Bluetooth® từ tai nghe hoặc loa ngoài…

Hiển thị tất cả 2 kết quả