Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa hội nghị Plantronics Calisto 610–M