Loại sản phẩm
Loa hội nghị
Phụ kiện thiết bị hội nghị

Phòng họp nhỏ (<7 người )