CUNG CẤP GIẢI PHÁP

GIẢI PHÁP PHÒNG HỌP NHỎ

Yealink MVC400

Giải pháp phòng họp nhỏ

Giải pháp phòng họp vừa và lớn

Yealink MVC800 II

Giải pháp phòng họp vừa và lớn

Giải pháp phòng họp cực lớn

Yealink MVC940

Giải pháp phòng họp cực lớn

SẢN PHẨM XU HƯỚNG

Phòng họp lớn (>16 người )

Giải pháp hội nghị Yealink MVC940

Phòng họp lớn (>16 người )

Bộ Logitech Rally Plus

Phòng họp vừa ( 8-15 người )

Bộ Logitech Rally

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Webcam hội nghị Yealink UVC40

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Webcam hội nghị Yealink UVC30-Room

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa họp Jabra Speak 750 MS

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa họp trực tuyến Jabra Speak 810 MS

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa họp trực tuyến Jabra Speak 710

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa hội nghị Jabra Speak 510

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Webcam Logitech Meetup

Phòng họp lớn (>16 người )

Webcam Logitech Group

TIN TỨC MỚI NHẤT

Thiết bị hội nghị Jabra
Thiết bị hội nghị Logitech
Thiết bị hội nghị Yealink
Thiết bị hội nghị Yamaha
Thiết bị hội nghị Oneking
Thiết bị hội nghị Minrray
Thiết bị hội nghị Plantronics
Phần mềm họp trực tuyến Zoom Enterprise
Thiết bị hội nghị Sennheiser
Thiết bị trình chiếu Barco
Thiết bị hội nghị MaxHub
Thiết bị hội nghị VTech
Thiết bị hội nghị Jabra
Thiết bị hội nghị Logitech
Thiết bị hội nghị Yealink
Thiết bị hội nghị Yamaha
Thiết bị hội nghị Oneking
Thiết bị hội nghị Minrray
Thiết bị hội nghị Plantronics
Phần mềm họp trực tuyến Zoom Enterprise
Thiết bị hội nghị Sennheiser
Thiết bị trình chiếu Barco
Thiết bị hội nghị MaxHub
Thiết bị hội nghị VTech