Danh mục

Thiết bị hội nghị Minrray

Camera hội nghị Video HD UV510A-10-U2

Webcam Minrray UV510A-10-U2

FULL HD Conferencing Camera, 1080P/2MP Lens: 10X zoom optional Wide Angle: 60.9°Interface: USB2.0, LAN, RS232, A-IN
Webcam Minrray UV510A-12-U2

Webcam Minrray UV510A-12-U2

FULL HD Conferencing Camera, 1080P/2MP Lens: 12X zoom optional Wide Angle: 72.5° Interface: USB2.0, LAN, RS232, A-IN
Webcam Minrray UV510A-20-U2

Webcam Minrray UV510A-20-U2

FULL HD Conferencing Camera, 1080P/2MP Lens: 20X zoom optional Wide Angle: 54.7° Interface: USB2.0, LAN, RS232, A-IN
Webcam Minrray UV510A-20-U2

Webcam Minrray UV510A-10-U3

FULL HD Conferencing Camera, 1080P/2MP Lens: 10X zoom optional Wide Angle: 60.9° Interface: USB3.0, LAN, RS232, A-IN
Webcam Minrray UV510A-20-U2

Webcam Minrray UV510A-12-U3

FULL HD Conferencing Camera, 1080P/2MP Lens: 12X zoom optional Wide Angle: 72.5° Interface: USB3.0, LAN, RS232, A-IN
Webcam Minrray UV510A-20-U2

Webcam Minrray UV510A-20-U3

FULL HD Conferencing Camera, 1080P/2MP Lens: 20X zoom optional Wide Angle: 54.7° Interface: USB3.0, LAN, RS232, A-IN
Webcam Minrray UV510A-10-ST

Webcam Minrray UV510A-10-ST

FULL HD Conferencing Camera, 1080P/2MP Lens: 10X zoom optional Wide Angle: 60.9° Interface: HDMI, 3G-SDI, LAN, RS232, A-IN
Webcam Minrray UV510A-12-ST

Webcam Minrray UV510A-12-ST

FULL HD Conferencing Camera, 1080P/2MP Lens: 12X zoom optional Wide Angle: 72.5° Interface: HDMI, 3G-SDI, LAN, RS232, A-IN
Camera hội nghị Video HD UV510A-10-U2

Webcam Minrray UV510A-12-U2U3

FULL HD Conferencing Camera, 1080P/2MP Lens: 12X zoom optional Wide Angle: 72.5° Interface: USB2.0, USB3.0, HDMI, LAN, RS232
Webcam Minrray UV510A-20-U2U3

Webcam Minrray UV510A-20-U2U3

FULL HD Conferencing Camera, 1080P/2MP Lens: 20X zoom optional Wide Angle: 54.7° Interface: USB2.0, USB3.0, HDMI, LAN, RS232
Webcam Minrray UV510A-12-U2

Webcam Minrray UV510A-20-ST

FULL HD Conferencing Camera, 1080P/2MP Lens: 20X zoom optional Wide Angle: 54.7° Interface: HDMI, 3G-SDI, LAN, RS232, A-IN
Webcam Minrray UV540AS-10-U3

Webcam Minrray UV540AS-10-U3

FULL HD Conferencing Camera, 1080P/2MP Lens: 10X optical Zoom Wide Angle: 60.9° Interface: USB3.0, LAN, RS232, A-IN
Webcam Minrray UV540AS-10-U2

Webcam Minrray UV540AS-10-U2

FULL HD Conferencing Camera, 1080P/2MP Lens: 10X optical Zoom Wide Angle: 60.9° Interface: USB2.0, LAN, RS232, A-IN

Hiển thị tất cả 18 kết quả