Adding Batch Users

Chủ tài khoản hoặc quản trị viên có thể thêm người dùng vào tài khoản của mình để quản lý hành chính. Có 4 cách để làm như vậy: 

  • Thêm người dùng bằng cách nhập nhiều địa chỉ email
  • Nhập tệp CSV
  • Sử dụng API REST để cung cấp người dùng
  • Sử dụng SSO qua SAML hoặc SP nhận dạng
Đánh giá

Có thể bạn quan tâm...

Zoom One đổi thành Zoom Workplace Bạn đã biết chưa

Zoom One đổi thành Zoom Workplace: Bạn đã biết chưa?

Đội ngũ Zoom đã phát triển nền tảng Zoom thành một nền tảng cộng tác thực sự hỗ trợ bởi AI bằng cách giới thiệu các tính năng AI, nâng cao năng suất và gắn kết nhân viên như AI Companion, Zoom Clips, Zoom Notes và Zoom Scheduler. Vì vậy mà tên gọi Zoom Workplace ra đời.

Đọc thêm »