Adding Batch Users

Chủ tài khoản hoặc quản trị viên có thể thêm người dùng vào tài khoản của mình để quản lý hành chính. Có 4 cách để làm như vậy: 

  • Thêm người dùng bằng cách nhập nhiều địa chỉ email
  • Nhập tệp CSV
  • Sử dụng API REST để cung cấp người dùng
  • Sử dụng SSO qua SAML hoặc SP nhận dạng
Đánh giá

Có thể bạn quan tâm...