Biểu tượng trạng thái

Ứng dụng máy tính để bàn và ứng dụng di động Zoom sử dụng các biểu tượng trạng thái sau bên cạnh tên của người liên hệ của bạn.

Điều kiện

  • Zoom desktop client
  • Zoom mobile app

Biểu tượng trạng thái

Biểu tượngTrạng tháiSự miêu tả
status icon offline Biểu tượng trạng tháiNgoại tuyếnLiên hệ không được đăng nhập vào ứng dụng khách máy tính để bàn hoặc ứng dụng di động
status icon online Biểu tượng trạng tháiTrực tuyến (máy tính để bàn)Liên hệ được đăng nhập vào máy khách máy tính để bàn Zoom

Lưu ý : Nếu liên hệ cũng được đăng nhập vào ứng dụng Zoom mobile, trạng thái này sẽ ghi đè trạng thái máy khách di động

status icon online mobile app Biểu tượng trạng tháiTrực tuyến (di động)Liên hệ chỉ được đăng nhập vào ứng dụng khách di động Zoom

Lưu ý: Nếu liên hệ cũng được đăng nhập vào ứng dụng khách máy tính để bàn Zoom, trạng thái máy khách để bàn sẽ ghi đè trạng thái này

status icon away Biểu tượng trạng tháiAwayLiên hệ được đăng nhập vào máy khách máy tính để bàn Zoom. Nhưng máy tính của họ không hoạt động hoặc họ tự đặt trạng thái của mình thành Away
status icon do not disturb Biểu tượng trạng tháiĐừng làm phiền / bận rộnLiên hệ đặt thủ công trạng thái của họ thành Không làm phiền (Windows hoặc Mac) hoặc Bận (Linux) và sẽ không nhận được thông báo bật lên để trò chuyện hoặc gọi điện thoại Zoom trong ứng dụng máy tính để bàn hoặc ứng dụng di động
status icon in zoom meeting or presenting Biểu tượng trạng tháiTrong một cuộc họp ZoomLiên hệ đã bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp Zoom bằng ứng dụng khách trên máy tính để bàn hoặc ứng dụng di động
status icon in zoom meeting or presenting Biểu tượng trạng tháiTrình bàyLiên hệ đang chia sẻ màn hình của họ khi đang trong cuộc họp Zoom
status icon in phone call Biểu tượng trạng tháiTrong một cuộc gọiLiên hệ là trong một cuộc gọi Zoom Phone bằng ứng dụng khách trên máy tính để bàn hoặc ứng dụng di động
status icon calendar event Biểu tượng trạng tháiTrong một sự kiện lịchLiên hệ là trong một sự kiện lịch (từ lịch được đồng bộ hóa) nhưng chưa tham gia cuộc họp Zoom bằng ứng dụng khách trên máy tính để bàn hoặc ứng dụng di động
status icon chat error Biểu tượng trạng tháiLỗi trò chuyệnTin nhắn trò chuyện không gửi được (cũng áp dụng cho các tệp và hình ảnh)
4/5 - (2 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm...