Cách đổi tên Zoom Rooms bằng MDM

Nếu bạn đã đăng ký zoom rooms trong giải pháp MDM, bạn có tùy chọn dễ dàng đổi tên zoom rooms của mình từ cổng web Zoom.

Điều kiện tham gia:

  • Thiết bị phòng Zoom ở chế độ giám sát
  • Thiết bị phòng Zoom được đăng ký trong một dịch vụ MDM

Hướng dẫn:

1. Đăng nhập vào cổng thông tin web Zoom và điều hướng đến Room Management

2. Bấm vào Zoom Rooms, sau đó bấm Devices

3. Nhấp vào biểu tượng ba chấm ở bên phải của thiết bị được đăng ký dịch vụ MDM, sau đó nhấp vào Rename.

MDM Rename12 Cách đổi tên Zoom Rooms bằng MDM

4. Nhập tên bạn muốn thiết bị có, sau đó nhấp vào Save để hoàn tất thay đổi.

MDM Rename234 Cách đổi tên Zoom Rooms bằng MDM
Đánh giá