Cách liên kết tài khoản

Zoom cho phép bạn tạo tài khoản và sử dụng Google, Facebook hoặc email và mật khẩu để đăng nhập. Bạn có thể liên kết tài khoản của mình sau khi tạo để đăng nhập. Bằng (các) phương thức ban đầu bạn không chọn

Hướng dẫn

  • Đảm bảo rằng bạn đã đăng xuất khỏi tài khoản Zoom hiện tại của mình trên web và điều hướng tại đây: https://zoom.us/signup.
h3 8 Cách liên kết tài khoản năm 2024

Chọn loại tài khoản bạn muốn liên kết với tài khoản hiện tại của bạn:

  • Nhập địa chỉ email của bạn nếu bạn muốn liên kết với một tài khoản email hiện có. Nhấp vào Đăng ký để hoàn tất. Kiểm tra tài khoản email của bạn để biết email kích hoạt sẽ cho phép bạn tạo mật khẩu và hoàn tất quy trình này. Nhấn vào đây để được hướng dẫn chi tiết.
  • Nhấp vào Google hoặc Facebook nếu bạn muốn liên kết tài khoản hiện tại của mình với một trong những tài khoản đó. Bạn có thể lặp lại quy trình này nếu bạn muốn liên kết cả hai. Với tài khoản Zoom hiện tại của mình.

Bạn có thể xem lại những tài khoản bạn đã liên kết trên trang hồ sơ của bạn.

linked accounts web 9 Cách liên kết tài khoản năm 2024

Lưu ý: Nếu bạn thay đổi email đăng nhập trên hồ sơ zoom của mình. Bạn sẽ không còn có thể đăng nhập bằng Facebook hoặc Google trừ khi các tài khoản đó đang sử dụng email đăng nhập mới.

Nếu bạn thay đổi email trên tài khoản Facebook, bạn có thể tiếp tục đăng nhập bằng Facebook nhưng bạn sẽ không còn có thể đăng nhập bằng email đăng nhập và mật khẩu bạn đã tạo trừ khi bạn thay đổi chúng trên hồ sơ Zoom của bạn.

Đánh giá

Có thể bạn quan tâm...

Zoom One đổi thành Zoom Workplace Bạn đã biết chưa

Zoom One đổi thành Zoom Workplace: Bạn đã biết chưa?

Đội ngũ Zoom đã phát triển nền tảng Zoom thành một nền tảng cộng tác thực sự hỗ trợ bởi AI bằng cách giới thiệu các tính năng AI, nâng cao năng suất và gắn kết nhân viên như AI Companion, Zoom Clips, Zoom Notes và Zoom Scheduler. Vì vậy mà tên gọi Zoom Workplace ra đời.

Đọc thêm »