Cách nâng cấp chương trình cơ sở DTEN bằng ZDM

Nếu bạn đang sử dụng thiết bị DTEN cho zoom rooms của mình, bạn có thể nâng cấp thiết bị từ xa từ cổng web Zoom bằng ZDM.

Điều kiện:

  • Zoom Rooms cho Mac phiên bản 4.4.1 trở lên
  • Zoom rooms cho PC phiên bản 4.4.1 trở lên
  • Đơn vị D7 với phiên bản phần mềm 1.3.2.
  • Thiết bị DTEN được đăng ký trong Quản lý thiết bị zoom

Hướng dẫn:

Nâng cấp từ 1.3.2 lên 1.3.4

1. Đăng nhập vào Zoom web portal và nhấp vào Room Management.

2. Nhấp vào Zoom Rooms và sau đó nhấp vào Devices.

3. Nhấp vào Upgrade trong cột Phiên bản chương trình cơ sở.

4. Khi cửa sổ xuất hiện, nhấp vào Upgrade lại.

Upgrade DTEN firmware13 Cách nâng cấp chương trình cơ sở DTEN bằng ZDM

5. Chọn một trong hai tùy chọn:

  • At night (Around 1:00AM): Việc nâng cấp sẽ bắt đầu vào khoảng 1:00 sáng dựa trên thời gian của thiết bị.
  • Non-meeting time: Khi không có cuộc họp, việc nâng cấp sẽ bắt đầu trong vòng 30 phút.

6. Việc nâng cấp có thể mất tới 30 phút. Thiết bị DTEN D7 sẽ khởi động lại khi hoàn tất.

Đánh giá