Cài đặt đăng ký máy khách VDI

Khóa sổ đăng ký có thể được sử dụng để khắc phục sự cố. Hoặc tùy chỉnh hiệu năng với thiết lập VDI của bạn. Khi bạn đã chỉnh sửa khóa đăng ký. Hãy khởi động lại máy khách zoom để thay đổi có hiệu lực. Không nên sử dụng các khóa đăng ký cho mục đích không khắc phục sự cố do số lượng lớn tệp được tạo. Tất cả các khóa đăng ký được liệt kê sẽ hoạt động trong các thư mục HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM)  và HKEY_CURRENT_USER (HKCU).

Khóa đăng ký

Khóa: HKEY_CURRENT_USER\Software\Zoom\VDI\Config

Giá trị: ServiceUnavailableTipMsg

Loại giá trị: String Value (REG_SZ)

Mô tả giá trị: Hiển thị thông báo do người dùng xác định khi không thể sử dụng plugin VDI. Khi điều này không tồn tại hoặc giá trị chuỗi trống. Một thông báo mặc định sẽ được sử dụng; Khi giá trị chuỗi không trống, nó sẽ hiển thị thông báo lỗi được cung cấp cho tất cả các lỗi xảy ra.

Nhận xét : Kiểu chuỗi bảng đăng ký không hỗ trợ trả về dòng. Nếu người dùng muốn trả về dòng, “\ n” nên được sử dụng để biểu thị trả về dòng. Độ dài của chuỗi nội dung không quá 1024, nếu không, có thể không đọc được cài đặt.

Khóa : HKEY_CURRENT_USER\Software\ Zoom\VDI\Config

Giá trị : ShareSubscribeFps

Loại giá trị : DWORD

Giá trị Mô tả : Đây là tốc độ khung chia sẻ đăng ký do người dùng xác định. Nó có thể là 1 hoặc 5.

Khóa : HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Zoom \ VDI \ Config

Giá trị : ShareCaptureFps

Loại giá trị : DWORD

Giá trị Mô tả : Đây là tốc độ khung hình chụp do người dùng xác định. Giá trị có thể là bất kỳ số nào từ 1 đến 5.

Khóa : HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Zoom \ VDI \ Config

Giá trị : EnableDifferentVersionTip

Loại giá trị : DWORD

Value Mô tả : Điều này cho phép hoặc vô hiệu hóa hiển thị thông báo lỗi khi máy khách VDI và phiên bản plugin VDI không khớp. Số 0 sẽ không hiển thị thông báo cảnh báo khi có phiên bản không khớp, trong khi mọi giá trị khác sẽ hiển thị một thông báo.

Khóa : HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Zoom \ VDI \ Config

Giá trị : UDPPortBegin, UDPPortEnd

Loại giá trị :

Giá trị DWORD Mô tả : Phạm vi cổng do người dùng chỉ định khi kết nối với UDP. Giá trị tối thiểu là 17000 và giá trị tối đa là 65000.

Khóa : HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Zoom \ VDI \ Config hoặc HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Zoom \ VDI \ Config

Giá trị : DisablePowerSchemeBoost

Loại giá trị : DWORD

Mô tả giá trị : Chỉ định giá trị của một (1) để tắt. Chỉ định giá trị bằng 0 (0) hoặc không khả dụng để bật.

Nhận xét : Trước tiên, Zoom sẽ kiểm tra thư mục người dùng hiện tại, sau đó kiểm tra thư mục máy cục bộ.

Khóa : HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Zoom \ VDI \ Config

Giá trị : FallbackMode

Loại giá trị : Giá trị DWORD

Mô tả : Mỗi số tương ứng với một chế độ cụ thể:

(1) Chế độ bình thường (Hoạt động như máy khách thu phóng thông thường)

(2) Chạy dưới dạng chia sẻ màn hình cuộc họp (Âm thanh và video được tắt theo mặc định)

(3) Một cửa sổ bật lên xuất hiện sẽ nói không thể đáp ứng và tham gia

Nhận xét : Nếu cài đặt đăng ký không được định cấu hình, chế độ mặc định là một (1).

Khóa : Phần mềm \ Zoom \ VDI \

Giá trị cấu hình :

Loại giá trị logLevel: Giá trị DWORD

Mô tả : Các giá trị sau xác định đầu ra nhật ký:

(0) không có đầu ra nhật ký

(1) nhật ký lỗi đầu ra

(2) thông tin đầu ra cảnh báo đầu ra

(3) log

(4) xuất tất cả các bản ghi

Nhận xét : Nếu được đặt thành 0 (0), có thể có một số tệp nhật ký null được tạo.

Nhật ký của thủ tục init của plugin VDI sẽ luôn được tạo.

>> Phần mềm họp trực tuyến Zoom Free

Đánh giá

Có thể bạn quan tâm...

mua zoom dễ dàng chỉ với 5 phút trên id.vnsup.com

Mua Zoom dễ dàng chỉ với 5 phút

Trang web của chúng tôi, id.vnsup.com, cung cấp một quy trình hợp lý và đơn giản hóa để mua Zoom, giúp mọi người đều có thể truy cập được. Không còn những hình thức truyền thống hoặc khoảng thời gian chờ đợi lâu dài.

Đọc thêm »
ngọc thiên cho thuê phòng zoom giá rẻ

Cho thuê phòng Zoom bản quyền giá rẻ

Ngọc Thiên hân hạnh là đơn vị cung cấp Zoom bản quyền với mức giá hấp dẫn. Với cam kết về chất lượng và sự đáng tin cậy, chúng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được giá trị tốt nhất cho khoản đầu tư của mình.

Đọc thêm »
hướng dẫn sử dụng trang id.vnsup.com

Hướng dẫn sử dụng trang id.vnsup.com

Trang id.vnsup.com là trang hỗ trợ chính thống của Ngoc Thien Supply Co., Ltd (Ngọc Thiên) để mang đến trải nghiệm mua hàng tự động và dịch vụ bảo hành tốt nhất khi bạn trở thành khách hàng của chúng tôi.

Đọc thêm »