Cài đặt Zoom trên Windows 10 Creators Update

Bản cập nhật Windows 10 Creators Update cho phép bạn ngăn các ứng dụng được cài đặt hoặc chạy. Tùy thuộc vào việc chúng được tải xuống từ Windows Store hay ở nơi khác. Zoom hiện không được bao gồm trong Windows Store, vì vậy nếu bạn bật cài đặt này, bạn sẽ cần phải zoom danh sách trắng.

Điều kiện

  • Chỉ áp dụng cho Windows 10 Creators Update
  • Tài khoản quản trị viên trên Windows

Làm thế nào để phóng to thu nhỏ

1. Mở Start Menu

2. Nhấp vào biểu tượng Settings.

3. Click on Apps.

4. Thay đổi Cài đặt ứng dụng để Warn me before installing apps from outside the Store or Allow apps from anywhere.

Đánh giá